Arkkulaite- tai uurnakoristemalleja on monenlaisia.

Arkku koristellaan yleensä kukin vaikka
se menisi polttohautaukseen. Arkkukoristeen kukkavalintoihin vaikuttaa arkun malli ja väri sekä vainajan ikä ja sukupuoli. Arkkulaitteen suhteen ei ole varsinaista sääntöä, vaan kukat valitaan usein läheisen lempikukkien tai – värin mukaan, arkkukoristeita on monen mallisia, joten koristeeseen voidaan liittää jotain vainajan persoonaan, harrastukseen, ammattiin tai arvomaailmaan liittyvää. Arkun koriste ja lähimmän omaisen surulaite voivat olla samoista kukista, jolloin ne muodostavat harmonisen kokonaisuuden.